Caltagirone — Piazza Armerina

Striscia
Itinerario: B
Località attuale: Caltagirone — Piazza Armerina
Parete attuale: di introduzione
Prossima tappa nell'itinerario: Piazza Armerina

Per orientarsi

Mappa della mostra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerario A

Itinerario B

Itinerario C